Course curriculum

 • 1

  Välkommen till kursen

  • Inledning och bakgrund
 • 2

  Vad är penningtvätt?

  • Vad är penningtvätt?
 • 3

  Skyldigheter och lagstiftning

  • Skyldigheter, lagstiftning och sanktioner
 • 4

  Riskbaserat förhållningsätt, Allmän riskbedömning

  • Riskbaserad förhållningssätt, Allmän riskbedömning och uppföljning
  • Kunskapskontroll Riskbaserat förhållningssätt
 • 5

  8 steg - överblick

  • 8 steg - så gör du en penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning
 • 6

  1. Uppdragets syfte och art

  • Syfte och art
 • 7

  2. Identifikation

  • Identifikation klient och representanter
  • Kunskapskontroll identifikation
  • Kunskapskontroll identifikation
 • 8

  3. Länder involverade

  • Riskbedömning länder involverade
 • 9

  4. Verklig huvudman

  • Verklig huvudman, undantag, kontroll
  • Kunskapskontroll verklig huvudman
  • Kunskapskontroll verklig huvudman
 • 10

  5. Sanktioner

  • Kontroll mot sanktionslistor
  • Kunskapskontroll sanktioner
 • 11

  6. PEP

  • Politically Exposed Person
  • Kunskapskontroll PEP
 • 12

  7. Riskbedömning

  • Riskbedömning klient och uppdrag
  • Kunskapskontroll riskbedömning
 • 13

  8. Acceptera?

  • Acceptera klienten och uppdraget?
 • 14

  Misstanke om penningtvätt

  • Vad göra om misstanke?
  • Kunskapskontroll anmälan Fipo
 • 15

  Summering

  • Summering utbildning